Anita Sołkiewicz

Suchedniowianka, absolwentka „Filozofii, Socjologii, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podnosząc swoje kwalifikacje, będąc ciekawą świata ukończyła: Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie” na UMCS-ie w Lublinie, Studia Podyplomowe „Profesjonalny wychowawca świetlicy” na WSP w Kielcach, Studia Podyplomowe „Doradztwo zawodowe” na WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Archidiecezjalne Studium Rodziny w Lublinie.
Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie, jest także kuratorem społecznym w Sądzie Rodzinnym.
- To pozwala na spojrzenia na młodzież nie tylko z tej szkolnej strony, ale także na bagaż środowiska domowego, złych doświadczeń i ich konsekwencji, który przynosi ze sobą codziennie do szkoły. „Ta praca rozwinęła we mnie jeszcze bardziej empatię i wyrozumiałość w spojrzeniu na ucznia - mówi Anita Sołkiewicz
Ukończyła wiele szkoleń i kursów rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne.
- Moją codzienną działalność opieram na pracy z dziećmi i młodzieżą, w której dostrzegam ogromny potencjał, kreatywność, twórczość, odwagę i „czyste spojrzenie” na otaczającą ich rzeczywistość, działają, bo mają taką potrzebę, nie dlatego, że to się im opłaca. Lubię moja pracę, jest moją pasją. Wprowadzam nowoczesne formy nauczania, opierające się między innymi na coachingu, tutoringu i mentoringu.
Staram się być blisko uczniów, od lat jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczę z młodzieżą w licznych projektach, wychowałam między innymi około 50 młodych posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od podszewki wiem z iloma problemami boryka się dzisiaj szkolnictwo, jak dużo pracy trzeba włożyć, by dzieci z małych miasteczek mogły mieć równy start do dalszej nauki i dorosłości - mówi Anita Sołkiewicz
W Suchedniowie 4 lata temu zainicjowała powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jest opiekunem suchedniowskich wolontariuszy. Jest absolwentką III edycji Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”. Obecnie uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Fundację „Szkoła Liderów”, Wschód liderów. Od kilku tygodni jest członkiem Stowarzyszenia „Pod prąd”.