Dominika Jocz-Lenkiewicz

zastępca burmistrza Wasilkowa z województwa podlaskiego.
Z wykształcenia prawnik, absolwentka studiów Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w administracji publicznej, a także jako dydaktyk, bezpośrednio przed objęciem funkcji zastępcy burmistrza – jako inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.
W latach 2014-2018 radna Rady Miejskiej w Wasilkowie oraz przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.
Absolwentka 30. edycji Szkoły Liderów Politycznych. Członkini Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.
„Dlaczego Ruch Marka Materka?”
„Marek Materek w swojej pracy osiągnął mierzalne efekty i rozwinął swoje rodzinne Starachowice. Udowodnił, że jako najmłodszy prezydent w kraju jest w stanie skutecznie zarządzać swoim samorządem. Wszystko dzięki mieszkańcom, którzy zaufali, że energia młodości w połączeniu z pracowitością i zaangażowaniem może dać dobry efekt. Takiej wiary potrzeba dziś w całym kraju.
Aktualnie w naszym życiu publicznym brakuje liderów, którzy faktycznie skupialiby się na merytorycznej dyskusji, osiąganiu konkretnych efektów, realnych działaniach oraz zażegnaniu polaryzacji społeczeństwa. Tematy zastępcze i wzniecane spory ideologiczne skutecznie odciągają uwagę od fundamentalnych zagadnień ustrojowych i gospodarczych.
Jestem przekonana, że Ruch Marka Materka będzie stanowił doskonałą alternatywę dla wszystkich dotychczasowych formacji politycznych. Marek Materek jest wiarygodnym liderem, który skupia wokół siebie zespół ludzi i który pokazał, że jest w stanie wprowadzać zmiany, a nie tylko o nich mówić. Dlatego z przyjemnością dołączam do tego zespołu i wierzę, że wspólnie osiągniemy dobre rezultaty. A wiemy, jak to robić – udowodniliśmy to w naszych małych Ojczyznach.” - mówi Dominika Jocz-Lenkiewicz