Karol Bielec

Społecznik
województwo mazowieckie

Karol Bielec - społecznik, który nie tylko aktywnie działa dla innych, ale potrafi też angażować lokalną społeczność w różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, dobroczynne, kulturalne czy patriotyczne.

Poza pracą zawodową od kilku lat prowadzi dwa prężne Stowarzyszenia upowszechniające kulturę fizyczną oraz aktywną rekreację i turystykę, a także realizujące akcje charytatywne.

Od najmłodszych lat związany z Twierdzą Modlin, pierwsze doświadczenia organizatorskie zdobywał w harcerstwie, a po wyborach samorządowych w 2010 r. został najmłodszym radnym miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wojskowej Akademii Technicznej, a także Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego oraz Zarządzania Marką na Warszawskiej SGH i Master of Business Administration.

Pomysłodawca i organizator wielu ciekawych inicjatyw z sukcesem zrealizowanych w Nowym Dworze Mazowieckim.

„Dołączyłem do Ruchu Marka Materka, ponieważ chcę być w drużynie, która działa ponad wszelkimi podziałami. Łączy nas podobny wiek i pozytywne podejście do życia. Wierzę, że wspólnie możemy zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze.” - mówi Karol Bielec