Karol Wójcik

Radny Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Karol Wójcik jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku historia, studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji i zamówień publicznych a także kurs zarządzanie w oświacie.
Od 10 lat pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W 2018 roku Karol Wójcik dzięki zaufaniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego został radnym Rady Miasta. Bliskie są mu sprawy ekologii, edukacji, zaangażowania młodzieży w życie miasta. Od lat promuje nowoczesny patriotyzm.
Wyznaje zasadę, że należy wyciągać wnioski z doświadczeń wynikających z historii Polski. Ich właściwa interpretacja powinna chronić nas przed popełnianiem tych samych błędów.
Karol Wójcik prywatnie jest mężem i szczęśliwym ojcem trójki dzieci.
- Dlaczego dołączyłem do Ruchu Marka Materka? Chcę współpracować dla dobra naszych małych Ojczyzn ponad dzielącymi ludzi podziałami. Wspólnie, w zgranej drużynie można zrobić wiele dobrego. Dziś właśnie potrzeba takiego ruchu, który jednoczy, integruje i buduje zgodę, buduje wspólnotę  ludzi. To wszystko oferuje Ruch Marka Materka. Warto do tego dorzucić mnóstwo pozytywnej energii lidera jak i ludzi, którzy dotychczas dołączyli. To wszystko daje potężnego pozytywnego kopa do działania - mówi Karol Wójcik.