Maciej Sitarek

Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark
województwo warmińsko-mazurskie

Maciej Sitarek jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale ekonomicznym, MBA w Lapland University of Applied Sciences.
Przed rozpoczęciem pracy w samorządzie pracował w agencji Reuters jako analityk rynku Ameryki Łacińskiej a także prowadził własną działalność gospodarczą.
Biegle włada trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.
Jest jednym z liderów miast dobrego życia Cittaslow.
Maciej Sitarek w 2014 roku jako kandydat niezależny wygrał wybory na Burmistrza Lidzbarka, zostając tym samym najmłodszym włodarzem w województwie warmińsko-mazurskim.
Wprowadził autorski program stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, utworzył jedną z nielicznych w Polsce samorządową opiekę ambulatoryjną. Był jednym z pionierów we wprowadzaniu elektromobilności.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Lidzbark w 2018 roku ponownie powierzyli funkcję Burmistrza Maciejowi Sitarkowi.
Maćku serdecznie witamy w drużynie!
„Dlatego dołączyłem do Ruchu MM? Cenię sobie współpracę z osobami które konsekwentnie realizują wyznaczone przez siebie cele. Członkowie ruchu to osoby ambitne i pracowite. Osoby które nie mówią o swojej pracy ale to ich praca mówi o nich. Widzę wiele korzyści dla mojej społeczności z naszej kooperacji. Dziękuję za dostrzeżenie mojej osoby i zaproszenie do tego elitarnego grona.” - mówi Maciej Sitarek