Marcin Gołębiowski

Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych
województwo świętokrzyskie

Marcin Gołębiowski jest liderem Ruchu Marka Materka w Starachowicach.
Marcin Gołębiowski - doktor nauk prawnych, zastępca Prezydenta Starachowic ds. społecznych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2012–2022 związany m.in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Politechniką Lwowską.
- Ruch Marka Materka to przede wszystkim ludzie, którym zależy na rozwoju swoich społeczności – to nie tylko samorządowcy, przedsiębiorcy, aktywiści, ale również osoby, dla których wartości takie jak zgoda czy współpraca stanowią myśl przewodnią każdego działania. Ruch to również Marek Materek –prezydent, dla którego rozwój miasta jest czymś najważniejszym, który przez realizację wszystkich celów każdego dnia udowadnia, że w skuteczność nie jest uzależniona od wieku, lecz od strategicznego i konsekwentnego działania. Ruch to również my wszyscy, dla których rozwój regionu zarówno pod kątem infrastrukturalnym, jak i w wymiarze społecznym jest kwestią priorytetową - mówi Marcin Gołębiowski.