Mateusz Lichosyt

Wójt Gminy Lipnica Wielka
województwo małopolskie

Mateusz Lichosyt - absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie zdobył tytuł licencjata na kierunku matematyka i informatyka oraz magistra administracji publicznej.
W 2021 roku ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration na Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
Od 2018 roku wójt Gminy Lipnica Wielka, który wygrał wybory z prawie 60% poparciem mieszkańców.
Dwukrotnie znalazł się  w dziesiątce najlepszych włodarzy w Polsce (kategoria gminy wiejskie) w Rankingu Perły Samorządu organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.
Od ponad dziesięciu lat strażak ratownik w jednostce OSP Lipnica Wielka Centrum, a od 2021 roku prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipnicy Wielkiej.
Założyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Orawskiej. Inicjator wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak m.in.: Orawski Festiwal Artystyczny czy Memoriał Grzegorza Wesołowskiego.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trzech córeczek.
„Ruch Marka Materka skupia wokół siebie ludzi, którzy są pełni energii i zaangażowania w to co robią. Nieważne czy pracujemy w samorządzie, instytucjach, korporacjach czy też jesteśmy aktywni w tzw. trzecim sektorze. Zawsze musimy działać wspólnie. W obecnych czasach nie możemy tylko wymagać od innych, ale musimy też dać coś od siebie, wtedy razem możemy osiągać sukcesy. RMM jest bogaty doświadczeniem i ludźmi, którzy zmieniają małe ojczyzny i naszą Polskę ponad politycznymi podziałami”. - mówi Mateusz Lichosyt