Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Ruch Społeczny im. Marka Materka

Stowarzyszenie Ruch Społeczny im. Marka Materka szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako: RODO).

Informacje podstawowe

Korzystanie ze strony internetowej może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania stroną oraz utrzymania jej funkcjonalności. Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem strony jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. Część usług, takich jak np. zapisy do newslettera wymaga jednak ich gromadzenia.

Informujemy jednocześnie, że Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony jest Stowarzyszenie Ruch Społeczny im. Marka Materka z siedzibą ul. Konstytucji 3 Maja 8/1B, 27-200 Starachowice (dalej jako: Stowarzyszenie lub Administrator). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych w Stowarzyszeniu prosimy o kontakt: kontakt@ruchmaterka.pl

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis może przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą formularza umożliwiającego np. zapisy do Newslettera. W każdym przypadku, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa szczegółowo o celu i warunkach ich przetwarzania przez nas.

Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a użytkownicy mają prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez stronę w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe, które użytkownik przekazał Stowarzyszeniu za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że Stowarzyszenie wykorzystuje dane osobowe użytkowników strony do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Każdorazowo poinformujemy Państwa, przez jaki czas i w jakich celach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

ODBIORCY DANYCH

Jednocześnie Stowarzyszenie pragnie zapewnić, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta użytkownik, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.

Pliki „Cookies”

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Strona wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania ze strony.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” PRZEZ STRONĘ

Ciasteczka są wykorzystywane przez Stowarzyszenie przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem strony, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania ze strony, umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników.

Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.