prof. Artur Życki

Dr hab. nauk o polityce, profesor UJK

Od 1988 roku jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Autor 137 publikacji, w tym 8 książek. Były prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, aktualnie Przewodniczący Komisji Doktorskiej.
Wykładowca lubiany i ceniony przez studentów. Uczestnik licznych staży zagranicznych, w tym m.in. w Indochinach.
Autor i kierownik europejskich (dotyczących migracji) i krajowych projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki ochrony środowiska.
Z tego zakresu ostatnio napisał (2021) dwie książki i kilkanaście artykułów. Inicjator akcji ekologicznych wśród studentów, miłośnik regionu, a zwłaszcza Gór Świętokrzyskich.
Specjalizuje się w tematyce edukacji akademickiej, roli kształcenia dla gospodarki opartej na wiedzy w warunkach europejskiego modelu społeczno-gospodarczego, ekologicznego i problematyki migracji w Europie.
- Dlaczego zdecydowałem się dołączyć do Ruchu Marka Materka?
Marek to mój były student i od lat śledzę jego aktywność najpierw społeczną, a potem publiczną. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał poparcie na poziomie 84,4%, co dobitnie pokazuje, że trafnie odczytuje potrzeby mieszkańców Starachowic, a co jeszcze ważniejsze te potrzeby potrafi zrealizować. To najmłodszy włodarz miast prezydenckich w Polsce, człowiek nowego,  młodego pokolenia, zarażający swym optymizmem współpracowników, osoba niezwykle kompetentna, twarz nowej polskiej polityki, osoba działająca wśród ludzi i dla ludzi. Marku jestem z Tobą, będę Cię wspierał bo Twój sukces jest potrzebny nam wszystkim - mówi profesor Artur Życki.