Szymon Chojnowski

zastępca prezydentki Świdnicy

Szymon Chojnowski pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Świdnicy od 2015 roku (obecnie trwa druga kadencja). Odpowiada za sprawy społeczne, promocję, turystykę, kulturę, rozwój gospodarczy, współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
W latach 2008-2014 pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Zagranicznym (ściśle współpracował z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Radą Europy, OECD).
Absolwent Master of Business Administration in Community Management 2021’ (program stworzony przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Instytut Heweliusza).
Studiował na kierunku stosunki międzynarodowe jako stypendysta w Collegium Civitas oraz ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH.
Jest wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.
Jego główne zainteresowania to: edukacja ekologiczna i innowacje w polityce społecznej miast. Szymon wierzy w to, że jakość życia zależy od jakości i przestrzegania praw człowieka, praw zwierząt i bezwzględnego szacunku dla środowiska naturalnego.
„Dołączyłem do Ruchu Marka Materka ze względu na nową jakość, świeżość i profesjonalizm, które Marek wnosił do polityki lokalnej, a obecnie wnosi do polityki krajowej. Wielu wyborców poszukuje dziś alternatywy wobec największych partii, o czym świadczy wysoki odsetek osób niezdecydowanych w sondażach różnych pracowni. Czas najwyższy na ugrupowanie zrzeszające młodych, a jednocześnie już doświadczonych samorządowców, społeczników czy przedsiębiorców. Czas odejść od dotychczasowych, nudnych sporów i pójść w kierunku pragmatyzmu - zgodnie z oczekiwaniami wielu Polek i Polaków.” - mówi Szymon Chojnowski