Wojciech Ozdoba

radny Rady Miejskiej w Olkuszu
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.
Dwukrotny laureat ogólnopolskiej nagrody „Revitare” – przyznawanej za projekty rewitalizacji terenów zdegradowanych.
Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.
Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju turystyki, współpracy z „jurajskimi” gminami, a także budowy nowych ścieżek rowerowych w Małopolsce Zachodniej.
Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. Inicjator przebudowy „Dolinki” –miejskiego terenu zielonego, uważanego przez wielu za najlepiej zagospodarowany park w powiecie olkuskim.
Dąży do rozwoju komunikacji zbiorowej, a także poprawy stanu środowiska i ochrony krajobrazu w swojej Gminie.
Dlaczego dołączyłem do Ruchu Marka Materka?
„Podobnie, jak wiele osób z mojego pokolenia, jestem zmęczony kłótniami polityków i niespełnionymi obietnicami wsparcia kolejnych rządów dla budownictwa mieszkaniowego dla młodych rodzin. Chciałbym, aby w Sejmie nastąpiła zmiana pokoleniowa i jakościowa naszych reprezentantów.
Wierzę, że Marek ze swoją energią i realnymi postulatami przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian na politycznej mapie Polski.” - mówi Wojciech Ozdoba