Andrzej Żygadło

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
województwo podkarpackie

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu Wydziału Administracyjno – Prawnego (2001 – 2006) – kierunek „Administracja publiczna” i absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie (2007) – kierunek „Kierowanie zasobami ludzkimi”.

Radny i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego (2010 – 2013), Społeczny Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku (2000 – 2006), Członek i Przewodniczący Gminnych Komisji Przeciw Alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga i Urzędzie Gminy Gać (2000 – 2013), członek OSP – obecnie Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP w Kańczudze i Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Przeworsku.

Służba w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (1991 – 1993), Policja (1994 – 2018), ostatnie stanowisko Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie (2014 – 2018).

Współinicjator zmiany przepisów dotyczących umieszczenia na płacie głównym sztandarów policyjnych słów; „Bóg, Honor, Ojczyzna” i pierwszy w historii Polskiej Policji Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie z takim sztandarem.

Współautor dwóch książek o łańcuckiej Policji i o administracji bezpieczeństwa w powiecie oraz publikacji na tematy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w aspekcie samorządowym.

Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym; Medalem "Gloria Intrepidis et Animi Promptis" Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki "Zło dobrem zwyciężaj", Pamiątkowym Symbolem „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”, Medalem XXX – lecia NSZZ Policjantów, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Orderem „Cudu nad Wisłą”, Odznaką honorową; „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”.
Od 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga.

„Marek dał mi się poznać jako człowiek który łączy, a nie dzieli. Otwarty, szanujący zdanie i godność drugiego człowieka. Daje gwarancję niezależności, równości i bezpieczeństwa dla innych. Kieruje się zasadami i wartościami opartymi na wierze, patriotyzmie i szacunku do ludzi.” - mówi Andrzej Żygadło