Dorota Gruszka

Społecznik
województwo świętokrzyskie

Dorota Gruszka  absolwentka  Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału pedagogiki spec. resocjalizacja  i profilaktyka społeczna.
Pracuje  jako wychowawca w Domu Dziecka, asystent Rodziny  w GOPS, kurator społeczny.
Założycielka  i Prezes Stowarzyszenia Widzieć Dobro, które niesie pomoc osobom starszym, dzieciom, samotnym rodzicom oraz w ostatnim czasie osobom z ogarniętej wojną  Ukrainy.
Stowarzyszenie prowadzi  Magazyn z rzeczami, który pełni  funkcję edukacyjną- walka z konsupcjonizmem - w postaci  wymiany rzeczy  oraz pomocową dla biednych.
Dorota Gruszka od kilku lat pełni funkcję Liderki Szlachetnej Paczki w rejonie Kazimierza Wielka.
Założyła  Koło  Godpodyń by ocalić od zapomnienia tradycje, obyczaje oraz zintegrować  społeczność  do aktywności.
Czynnie  wspierała oraz organizowała  Strajki Kobiet.
Zaangażowała  się  również  w strajki Rolników, które  organizowała  we współpracy z Agrounią.
W 2019 roku zdobyła  tytuł  Osobowość Roku w powiecie  Kazimierskim.
„Dlaczego Ruch MM? Lubię  wyzwania, jestem społecznikiem, imponują  mi ludzie tacy jak Marek Materek, dla których  Dobro ogółu  jest ważniejsze  niż  Dobro jednostki.  Chciałabym, aby mój  region rozwijał  się  tak dynamicznie jak Starachowice. Szukam współpracy  z ludźmi z pasją,  pomysłami wizjonerów dla których  nic nie jest  niemożliwe i taki jest właśnie Ruch MM” - mówi Dorota Gruszka