Łukasz Konarski

Prezydent Zawiercia
województwo śląskie

Łukasz Konarski - absolwent politologii o specjalizacji samorządowej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zarządzania projektami w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz rewitalizacji miast w Szkole Głównej Handlowej, a także międzynarodowe studia Pre MBA organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytet Techniczny w Brnie.
Działał jako wolontariusz Polskiej Akcji Humanitarnej. Był członkiem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, organizując m.in. międzyszkolne debaty oksfordzkie, gry symulacyjne i wakacyjne szkółki językowe dla dzieci i młodzieży.
W 2006 został wybrany radnym Zawiercia z ramienia KWW Porozumienie Samorządowe Jesteśmy Razem. Od 2008 zatrudniony jako specjalista, potem zastępca kierownika, a od 2012 do 2014 jako kierownik biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie.
W 2014 z powodzeniem kandydował do rady powiatu zawierciańskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Został nieetatowym członkiem zarządu powiatu.
W latach 2014–2017 był zastępcą prezydenta Zawiercia do spraw społecznych.
W wyborach samorządowych w 2018 kandydował na prezydenta Zawiercia z ramienia KWW Konarski – Zawierciańska odNowa.
Zwyciężył w drugiej turze, zdobywając 53,70% głosów. Urząd prezydenta objął 21 listopada 2018 roku.
„Cieszę się, że dołączyłem do świetnej drużyny, która ciągle się rozwija i skupia ludzi, którym chce się działać dla lokalnych społeczności.
Ruch Marka Materka jest nadzieją na długo wyczekiwaną i prawdziwą zmianę na scenie politycznej w naszym Kraju.
W przypadku Ruchu Marka Materka społeczeństwo nie kupuje kota w worku. Ruch składa się z osób, które są liderami w swoich małych ojczyznach i często za tymi osobami stoi doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi. Osoby te w dużej mierze, podobnie jak lider Ruchu, zostały pozytywnie ocenione w wyborach przez mieszkańców.
W 2014 roku Marek Materek był symbolem zmiany pokoleniowej, której dokonali wyborcy w Polsce w wyborach samorządowych.
Dzisiaj Polacy mają dosyć jałowych sporów i kłótni, czujemy oddolne oczekiwanie na podobną zmianę w „polityce ogólnopolskiej”.
Ruch Marka Materka dokona tej zmiany” - mówi prezydent Zawiercia Łukasz Konarski